Konkurrencevilkår

1. Rammevilkår og betingelser
Uden MyData Aps deltagelse ville konkurrencen ikke kunne afvikles. Derfor søges der, foruden konkurrencedeltagelsen, også tilladelse til Mydata Aps at markedsføre produkter og servicer. Du kan læse mere om dit samtykke, samt dine rettigheder desangående her.

2. Deltagelsesberettigelse
2.1 Man skal som minimum være fyldt 18 år og have fast bopæl i Danmark. Ligeledes er deltagelsen kun valid såfremt man har angivet korrekt navn samt kontaktoplysninger. Deltagelse via tredjemand, samt personer med direkte tilknytning til MyData & NordicLeads kan ikke deltage i konkurrencen.

2.2 MyData tillader kun online deltagelse i deres konkurrencer, hvorfor al registrering skal ske digitalt. Samtykket gives til fordel for MyData.

2.3 Deltagelse skal ske inde for den angivne periode. Udtrækningen af de respektive præmier finder sted umiddelbart efter konkurrences afslutning. Er man kvalificeret j.f 2.1, vil man være en del af puljen. Hvis den udtrukne deltager ikke er i stand til at modtage sin gevinst, forbeholder MyData sig retten til at gentage udtrækningsprocessen. Et bortfald finder sted under følgende omstændigheder:

2.3.1 Såfremt vinderen ikke reagere på e-mail eller telefonhenvendelser fra MyData
2.3.2 Såfremt en præmie ikke kan sendes grundet falske kontaktdata

2.4 MyData er som udgangspunkt altid den direkte sponsor af konkurrencen. Således vil de pågældende præmier blive køb og distribueret direkte af MyData. Præmien har en værdi af 10.000DKK. De annoncerede gevinster er, som benævnt under deltagelse, eksempler. MyData forsøger i bedst muligt omfang at levere disse, men forbeholder sig retten til at udbetale præmien kontant såfremt de pågældende produkter ikke længere kan leveres. I da fald vil en kontakt betaling ske via bankoverførsel, PayPal eller check.

2.5 Konkurrencer er aldrig betinget af køb af produkter eller ydelser fra konkurrences partnere.

2.6 Skulle man forsøge at deltage i konkurrencen af flere omgange, vil sidste registrering være den gældende, såfremt denne falder inden for den gældende tidsramme j.f. 2.3.

2.7 Indsendelsesfrist er den 01.06.2020 kl. 24.

3. Skatteregler
Gevinsten kan kun gives til konkurrencedeltageren. Denne er selv ansvarlig for at følge den skattemæssige lovgivning der er gældende i dennes land.

4. Meddelelse til vinderne/overførsel af gevinsten

 4.1. Vinderne vil blive underrettet via post, telefon og e-mail.

4.2. Prisen vil blive sendt til vinderen af arrangøren på dennes bekostning.

5. Ændringer eller opsigelse
MyData forbeholder sig retten til at afbryde eller ændre konkurrence uden varsel, såfremt der foreligger saglige årsager hertil. Ved saglige årsager forstås situationer, hvor konkurrencen ikke kan afvikles som planlagt grundet faktorer såsom IT relaterede nedbrud/tekniske fejl. Ligeledes kan juridiske årsager påvirke konkurrences integritet, og vil derfor også kunne påvirke og ændre konkurrencen.

6. Bortfald af gevinstkrav

5.1. Hvis gevinstmeddelelsen mislykkes, fortabes gevinstkravet. Gevinstmeddelelsen anses for at være mislykket, hvis

a) den fremsendte anbefalede skrivelse med annonceringen af gevinst ikke kunne afleveres på den opgivne adresse, eller hvis vinderen ikke inden for en frist på 14 dage efter modtagelsen, har reageret pr. telefon, e-mail eller post (dato for modtagelsen hos arrangøren er afgørende)) til arrangøren og

b) vinderen efter to forsøg på telefonisk gevinstmeddelelse ikke tager telefonen, og

c) en e-mail med gevinstmeddelelsen ikke kan tilsendes, eller vinderen ikke reagerer på denne ved inden for en periode på 14 dage fra modtagelsen, at henvende sig til arrangøren via telefon, e-mail eller post (dato for modtagelse hos arrangøren er afgørende).

5.2. Efter et bortfald af gevinstkravet vil udtrækningen blive gentaget.

7. Ret til indsigelse og tilbagekaldelse samt konsekvenser
I henhold til databeskyttelsesloven og dansk markedsføringslov kan alle deltagere til enhver tid gøre indsigelse mod anvendelse af dennes data, samt tilbagekalde ethvert samtykke. For mere information herom, se vores information om vores persondatapolitik samt vores information vedrørende dit samtykke.